Psykoterapia

Psykoterapia on tavoitteellista kuntoutusta, jossa pyritään lisäämään psyykkistä hyvinvointia ja parantamaan toimintakykyä. Tavoitteena on myös psyykkisen kasvun ja kehityksen tukeminen, sekä omien taitojen ja valmiuksien vahvistaminen.

Prosessin pituus, kulku ja tavoitteet ovat asiakaskohtaisia.

Lisätietoa:
Mitä psykoterapia on?
Kela, kuntoutuspsykoterapia

Integratiivinen psykoterapia

Integratiivinen psykoterapia on ajattelu- ja työskentelytapa jossa psykoterapiasuuntausten eri teorioita, tietoa ja ymmärrystä yhdistetään. Psyykkisiä ilmiöitä tutkitaan laajasti eri näkökulmista. Integratiivisessa psykoterapiassa painotetaan psykoterapiasuuntauksia yhdistäviä tekijöitä, joiden on todettu edistävän terapeuttista muutosta.

Lisätietoa:
integratiivinenpsykoterapia.fi

Goto Top