Terapeutin esittely

”Minulle terapiassa on tärkeää kohdata toinen ihminen arvostaen ja kuunnellen. Haluan panostaa terapiaprosessissa hyvään yhteistyösuhteeseen.”

Olen koulutukseltani musiikkiterapeutti ja integratiivinen psykoterapeutti. Työskentelen eri-ikäisten ihmisten kanssa jotka oireilevat psyykkisesti ja joilla on haasteita erilaisilla elämän osa-alueilla. Eniten minulla on kokemusta työskentelystä nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Terapiassa voidaan pyrkiä esimerkiksi tunteiden säätelytaitojen vahvistamiseen, itsetuntemuksen lisääntymiseen, itseilmaisun vahvistamiseen tai muistojen, mielikuvien ja merkityksellisten ihmissuhteiden tutkimiseen yhdessä.

Teen musiikki- ja psykoterapiaa psyykkisesti oireilevien, traumatisoituneiden, neuropsykiatristen, käytös- ja tarkkaavaisuushäiriöisten, kehitysvammaisten ja autismin kirjoon kuuluvien asiakkaiden kanssa.

Olen Kelan kuntoutuspsykoterapian palveluntuottaja. Toteutan kuntoutuspsykoterapiaa sekä nuorille että aikuisille. Voit olla oikeutettu Kelan korvaamaan kuntoutuspsykoterapiaan, jos olet 16-67-vuotias. Lisätietoa kuntoutuspsykoterapiasta löytyy Kelan sivuilta.

Nuorten (16-25-v.) on mahdollista hakea kuntoutuspsykoterapiaa myös Kelan tukemana nuorten musiikkiterapiana.

Teen musiikkiterapiaa eri-ikäisten asiakkaiden kanssa myös vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta on lisätietoa Kelan sivuilla.

Olen Suomen musiikkiterapiayhdistyksen ammattilaisjäsen.


Goto Top