Terapeutin esittely

”Minulle terapiassa on tärkeää kohdata toinen ihminen arvostaen ja kuunnellen. Haluan panostaa terapiaprosessissa hyvään yhteistyösuhteeseen.”

Olen koulutukseltani musiikkiterapeutti ja integratiivinen psykoterapeutti. Työskentelen eri-ikäisten ihmisten kanssa jotka oireilevat psyykkisesti ja joilla on haasteita erilaisilla elämän osa-alueilla. Eniten minulla on kokemusta työskentelystä nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Terapiassa voidaan pyrkiä esimerkiksi tunteiden säätelytaitojen vahvistamiseen, itsetuntemuksen lisääntymiseen, itseilmaisun vahvistamiseen tai muistojen, mielikuvien ja merkityksellisten ihmissuhteiden tutkimiseen yhdessä.

Teen musiikki- ja psykoterapiaa psyykkisesti oireilevien, traumatisoituneiden, neuropsykiatristen, käytös- ja tarkkaavaisuushäiriöisten, kehitysvammaisten ja autismin kirjoon kuuluvien asiakkaiden kanssa.

Olen Suomen musiikkiterapiayhdistyksen jäsen ja Kelan kuntoutuspsykoterapian palveluntuottaja (musiikkiterapia, 16-25 -vuotiaat). Teen musiikkiterapiaa alihankintana myös vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena.


Goto Top