Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa kuntoutusta ja hoitoa, jossa musiikkia käytetään toimintakyvyn ja elämänlaadun parantamiseen. Musiikki on terapiassa keskeinen vuorovaikutuksen väline. Terapiassa voidaan esimerkiksi tehdä biisejä, soittaa, laulaa, improvisoida tai kuunnella musiikkia. Terapiassa voidaan myös keskustella esiin nousevista teemoista, tai käyttää vaihtoehtoisia kommunikointimuotoja kuten kuvia tai tukiviittomia.

Musiikkiterapia on asiakaslähtöistä ja tavoitteellista. Terapia-aika on asiakkaan aikaa. Terapiassa pyritään saavuttamaan tavoitteet, jotka on asetettu yhdessä asiakkaan, läheisten ja kuntoutuksesta vastaavan tahon kanssa.

Musiikkiterapia soveltuu

  • psyykkisten häiriöiden kuntoutukseen
  • kehon hahmotuksen ja hallinnan sekä motoriikan vahvistamiseen
  • vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin vahvistamiseen
  • neurologisten häiriöiden hoitoon
  • laajasti eri-ikäisille: lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille.

Lisätietoa:
www.musiikkiterapia.fi

Musiikki vaikuttaa ihmiseen kognitiivisella, emotionaalisella, fyysisellä ja fysiologisella tasolla.

Musiikki ja kognitiot
Musiikkiterapiassa voidaan tukea mm. tarkkaavuuden suuntaamista, toiminnanohjauksen parempaa jäsentymistä, päättelyn ja ongelmanratkaisun kehittymistä sekä muistin ja kielen kehittymistä.

Musiikki ja emootiot
Musiikin avulla musiikkiterapiassa voidaan aktivoida tunteita, vaikuttaa mielialaan, tukea tunteiden tunnistamista, ja harjoitella tunteiden ilmaisua ja säätelyä. Musiikki voi auttaa muistamisessa tai muistelemisessa. Se voi myös tuoda turvallista etäisyyttä suhteessa vaikeisiin tunteisiin tai asioihin.

Musiikki, fysiologia ja fysiikka
Musiikin avulla voidaan vaikuttaa kehon rytmeihin kuten hengitykseen ja sydämen sykkeeseen.
Musiikki houkuttelee ihmistä liikkumaan: naputtamaan rytmiä tai tanssimaan.

Musiikki ja aivot
Musiikki vaikuttaa laajasti aivojen eri alueilla. Esimerkiksi limbinen järjestelmä, motorinen aivokuori, etuotsalohkon kuori, hippokampus, tuntoaivokuori, kuuloaivokuori ja pikkuaivot aktivoituvat musiikista. Tutkimusten mukaan mielimusiikki tukee aivoinfarktipotilailla esimerkiksi kielellistä kuntoutumista sekä tarkkaavuuden parantumista. Musiikin avulla voidaankin vaikuttaa aivojen rakenteisiin ja hermostoon.

Goto Top